Välkommen till Odensholms byalags hemsida

Geografiska koordinater 59º18’ nordlig latitud och 23º22’ östlig longitud

Styrelsemöte

Styrelsen informerar

Årsmötet 2021 
Välkomna att delta i Odensholms byalags digitala årsmöte 2021
lördagen den 8 maj kl 13.00-15.00

Vi vågar inte planera in ett årsmöte i vår där vi alla träffas. Därför blir det ett digitalt årsmöte.
Din röst och ditt engagemang som medlem i byalaget är mycket viktig och vi hoppas att många kan delta i mötet.
Den 19 april sände vi information till alla medlemmar om hur du anmäler dig till det digitala årsmötet eller hur du deltar genom att använda ett röstningsformulär. 
Du fick också handlingar till årsmötet: dagordning, röstningsformulär, verksamhetsberättelse, årsredovisning, balans- och resultaträkning och valberedningens förslag för 2021 års val av funktionärer.

Om du inte nåtts av den informationen och vill delta på årsmötet gör så här: 

  • Om du vill delta digitalt via dator/mobil enhet - anmäl dig senast den 6 maj med e-post till info@odensholm.se Meddela att du vill delta i mötet digitalt och meddela om du vill ha årsmöteshandlingarna. När du anmält dig får du en länk till Zoom-mötet 1-2 dagar före mötet. 
  • Delta genom att rösta före årsmötet med ett röstningsformulär - meddela senast den 3 maj till info@odensholm.se att du vill delta i mötet genom att rösta före årsmötet. Då sänder vi information till dig hur du ska göra.
Bästa hälsningar Styrelsen


Dags att betala medlemsavgiften för år 2021
Fint om ni betalar in medlemsavgiften för år 2021 så snart ni kan, dock allra senast den 31 mars 2021
Medlemsavgiften till Odensholms byalag är 150 kr/person för 2021. (Avgiften är dock högst 400 Kr per familj som är bosatta på samma adress).
Betalas till Odensholms byalags Bankgiro nr 281-2006, Uppge namn, adress och gärna e-postadress när ni betalar in medlemsavgiften.

Verksamheten fortsätter i Odensholms byalag:
Estlandssvenska Kulturförvaltningens bokserie, boken om Odensholm.
En del av styrelsen har arbetat med boken sedan i våras. 
Boken kommer att vara en beskrivning av historien, som en grund, och till det kommer de verkliga människornas berättelser och beskrivningar från holmbor m fl, från olika tidsåldrar som kommer från arkiv, brev, inspelningar med mera. 
Det ska illustreras med foton, kartor och teckningar. 
Om ni vet att någon har något intressant att berätta, t ex hur det var att växa upp på Odensholm eller hur det var när de kom till Sverige, så går det bra att kontakta Saga eller Lotta.

En rastplats med tak finns nu vid Jesu Kapell

Osmussaare Fond har beviljats 150 000 Euro från Centrumet för miljöinvestering för en pontonplattform (pråm) för att transportera hö till Odensholm och Rågöarna.
Vi arbetar vidare med byggprojektet för hembygdsgården. 
Vi fortsätter att samla in pengar så att vi kan gå vidare, även om vi inte kunde åka till Odensholm i somras. 
Vi hade önskat att vi kunde ha en föreläsning/träff nu i höst, för alla medlemmar, om Odensholms historia och familjer. 
Men styrelsen beslutade att vi inte vågar planera något för hösten. 
Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning i Estland har beslutat att tilldela Odensholms byalag Hederstiteln Estlandssvenskarnas Kulturbärare med Hans Pöhls medalj. 
Vi är väldigt glada och hedrade över detta. 
Hederstitel och medalj kommer att utdelas under hösten. 

Vi arbetar vidare med byggprojektet för hembygdsgården. 
Vi fortsätter att samla in pengar så att vi kan gå vidare, även om vi inte kunde åka till Odensholm i somras. 
Arkitekten ska "skriva in" ritningarna och en "situationsplan" i kommunens byggregister, för att kommunen sedan ska godkänna byggprojektet. 
Styrelsen diskuterar möjligheten att börja bygga något nästa år, även om finansieringen för hela projektet inte är ordnad.


news_menu_img_20200313_104133 img74Holmbor i skolan for att lyssna pa radio.jpg

En bild säger mer än 1000 ord

Med tanke på att det finns fler än 1000 bilder uppladdade till hemsidan så klicka gärna vidare


news_menu_img_20200325_111038 Holmbogarden 201911.JPG

Holmbogården

Köp en symbolisk stock till Holmbogården!
Var med och bli delaktig och bidra till finansieringen genom att symboliskt köpa en stock, i ditt eget eller någon annans namn.  
Gör detta genom att sätta in 1000 kr på Odensholms byalags bankgirokonto 281-2006 och märk inbetalningen "Holmbogården" och namnet på den som ska stå som ägare till stocken.
Vi utfärdar då ett ägandebevis med det namn man önskar.
Antingen kan man alltså själv stå som ägare eller så kan man ge bort en stock till någon och uppvakta denne med delaktighet i Holmbogården.
I det färdiga huset kommer sedan en minnestavla med namnen på dem som bidragit med stockar att sättas upp.
Man kan naturligtvis också lämna ett större bidrag till flera stockar och kanske namnge fler personer som vill bli förknippade med att bidragit till Holmbogården.


Odensholms Byalag

Vilka som sitter i Styrelsen och annan info


Länkar

Externa länkar till sidor som kan intressera dig.


Båt till Odensholm

Hur tar du dig ut till Odensholm?


INFORMATSIOON EESTI KEELES

Information på Estniska


Settlement history and cultural landscapes on Osmussaar

Article by Dr. Tiina  Peil