Foton från högtidlighållandet för den avslutade konserveringen av Jesu Kapell på Odensholm
söndagen den 5 augusti 2012:
foton Jan Odmar:


Torsdagen den 2 augusti


Projektledaren Lea Stroh med flera kom till ön på fredagen den 3 augusti


Tält skulle resas och en del installera sig i huset


Svenska segelbåtarna Q-RA och Jennifer 2  i Storhamne


Arabella på väg att hämta fler resenärer den 5 augusti, och Runöjalan på väg in i Storhamne


Familjen Jundas och Tanner  ( från Erkas familjen)


Familjen Erkas


Välkomstkommittén, Krista, Anne, Lena och Lotta.


Gäster anländer den 5 augusti


Familjen Marks går iland


På vägen mot kapellet


Folk börjar samlas i det fina vädret

Gravstenarna för de sju familjern 


Förberedelser


En del av familjen Fahlström


Kapellet fylls med folk


Olof Stroh skötte klockringningen


Firandet började med en fin gudstjänst


Prästerna Kaisa Kirikal från Estland och Fredrik Linder från Sverige


Bertil Adolfsson ledde sång och musik.


Ove och Klara Svensson. Klara är född på Odensholm , från Marks och Erkas familj.


Annika Kapp, kommunordförande, talar.


Projektledare Lea Täheväli Stroh och byalagets ordförande Saga Adolfsson.


Saga och Lea tackade de som deltagit i projektet


Jüri och Taavi från restaureringsfirman Säästvad Ehituslahendused OÜ


Ülo Kalm, chef för Aibolands museum och ledamot av Nuckö kommunfullmäktige.


Ingvald Luks intervjuas av Vahur Lauri från Estniska TV ( ETV). Ingvalds morfar var fyrvaktare och hette Johannes Stavas.


Den nya klocksträngen


Spitargjarda


Norda Sia, vid Stråndhusräve


Fåren svalkar sig vid fyren


Vid Askom


Vid Dihlethälle


Vraket av en rysk trålare strax norr om Kråklundsbackan


Hemfärder från ön den 5 augusti