Gästbok

Om byalaget

Projektet för bevarande av Jesu Kapell

Broschyr Svenska-PDF

Broschyr Estniska-PDF

Stadgar

 Årsmöte 2007

Årsmöte 2008

Årsmöte 2009

Årsmöte 2010

Årsmöte 2011

Årsmöte 2012

Årsmöte 2013

Årsmöte 2014

Årsmöte 2015

Årsmöte 2016

Årsmöte 2017

Årsmöte 2018

Landskapsskyddsplan för Odensholm 2010-2014

Skötselplan för naturreservatet 2004-2008

Andra projekt som
berör Odensholm