Om byalaget

Projektet för bevarande av Jesu Kapell

Broschyr Svenska-PDF

Broschyr Estniska-PDF

Stadgar

Årsmötes prot 2020 o Verksamhetsberättelse 2019

Landskapsskyddsplan för Odensholm 2010-2014

Skötselplan för naturreservatet 2004-2008

Andra projekt som
berör Odensholm