Denna lilla historia hittade jag på en hemsida om Vikingatiden  (hoppas ni kan läsa danska)/Annette Brus

Vill du läsa mer om legenden om Odin

Bilag F: Odensholm , Estland og legenden om Odin

På nordvestkysten af Estland , 7.5 km fra fastlandet, ligger en ø, der oprindeligt hed Odensholm . Øen kaldes i dag Osmussaar og er en del af Narootsi kommune, Lääne amt. Øen er 4.6 km lang og 1.3 km bred med højeste punkt 8.2 m over havets overflade.

Odensholms historie

Odensholm nævnes første gang i skriftlige kilder ca. år 1250 e.Kr. i en rejsebeskrivelse hvor det skrives Othensholm 1. Forskere anser navnet som et ægte Odinsnavn, men hvorfor øen er navngivet efter Odin foreligger der ingen enighed om.

1 Øen er ikke nævnt i hverken den lille eller den store Estlandsliste i Valdemars Jordebog, hvilket indikerer at øen ganske interessant må have været ubeboet i tiden efter år 1238 e.Kr. og før år 1241 e.Kr.

I år 1436 e.Kr. omtales der for første gang svenske bosættere påøen som er beskæftiget med lodsarbejde. Disse svenskere menes at være kommet ned fra Finland iflg. Fru Piret Õunapuu, forsker på Eesti Rahva Muuseum (Estlands Nationalmuseum) med speciale i de svenske/skånske bosættere på Estlands vestkyst og øer.

I 1940 foretages en etnologisk ekspedition til øen. Der opsamles en række materialer og tages mange fotografier. Disse kan nu ses på Eesti Rahva Muuseum i Tartu.

 

 
 

Billede taget i 1940 af Bien (Byen), Odensholm . Vi kigger fra nord mod syd.
Fra Eesti Rahva Muuseum i Tartu.