Andra projekt som berör Odensholm:

Wings over Wetlands:

Mellan 2007 och 2009 har Estland deltagit i ett internationellt projekt för skydd av sjöfåglar. Syftet med projektet var att förbättra det internationella samarbetet för att skydda sjöfåglarna och deras flyttvägar. Estland deltog med ett område på 370 km2 som sträckte sig från Rohuküla till Keibu viken, Odensholm, Haapsalu viken och Nuckös sjöar inklusive de omgivande kusterna. Projektet drevs av flera stora organisationer . Man ska skapa och studera skyddade ”rastplatser” längs fåglarnas främsta flyttvägar, för att kunna skydda fåglarnas flyttvägar för framtiden.

 Den öst-atlantiska flyttvägen för sjöfåglar går över detta område. Till exempel passerar minst 20% av alla arktiska sjöfåglar området mellan Spithams udde och över Odensholm. Det är meningen att man ska skapa ett s k ”Ramsar” reservat till skydd för vattenområdet och våtmarken till år 2010. Det är en särskild typ av skydd för våtmarker enligt en internationell konvention.  Növa-Odensholms - reservatet ska vara ett ”demonstrationsprojekt” där man ska studera hur man kan skydda fåglarnas miljöer på bästa sätt för framtiden. Detta ska resultera i en skyddsplan. Projektet ska också informera och engagera allmänheten genom olika aktiviteter och information för att väcka engagemang för miljön.

 Läs mer på projektets hemsidor:

www.envir.ee/lk/aewa

www.wingsoverwetlands.org

www.ramsar.org

 

Planer för vindkraftverkspark på Nygrund :

Ett företag , OÜ Neugrund, vill bygga vindkraftverk på Nygrund. Det har gjorts en miljökonsekvensutredning.

Men det finns också planer för att etablera ett marint skyddsområde där.
Det är alltså olika intressen inblandade.