23 september Sjöhistoriska museet - Utställningen Flykten från Baltikum 1943-1944.

De små båtarna och den stora flykten och ett forskningsprojektet vid Sjöhistoriska museet kallat Flyktens materialitet, som studerar de få föremål som de baltiska flyktingarna valde att ta med sig till Sverige. 
Många har bidragit med berättelser och livshistorier, visat upp och lånat ut sina föremål, låtit sig fotograferats eller på andra sätt bidragit till projektet. 
Muséet har fått föremål från flykten 1943-1944 som kommer från familjen Erkas på Ormön. 
Det är en symaskin, en koffert och en spinnrock. 
Dessutom skänktes de sista vrakdelarna, rester av förstäven med babords bog, från flyktbåten ”Tirpitz”. 
Båten var Axel Westerbloms från Niggors gård.
Det kommer att hållas flera föredrag om flykten under hösten, om flyktingarna, om deras fartyg och om de föremål de lyckades ta med sig. 
Det finns ett begränsat antal platser till alla föredrag och föranmälan måste göras. 
Se på hemsidan Kalender (sjohistoriska.se)www.sjohistoriska.se Föredragen kommer också att sändas live och eftersändas, på Sjöhistoriskas Facebook.

Försvarets planer för ett antennsystem på Odensholm
Som vi tidigare berättat planerar det estniska försvaret att bygga ett antennsystem med tillhörande anläggningar på Odensholm. Miljökonsekvensutredningen pågår sedan i juli 2020. 
Tidsplanen är nu att en rapport ska offentliggöras i september-oktober då vi kan lämna ytterligare synpunkter och ställa frågor. Utredningen ska slutföras i november 2022.