Årsmötet den 25 mars 2023

Vi träffades som vanligt på årsmötet i Österledskyrkan i Gamla Uppsala. 
Det var 34 vuxna och 5 barn som var med. Saga Adolfsson berättade att det är 30 år sedan byalaget bildades 1993 och föreningen har haft nuvarande stadgar sedan 2006. 
Vi hade sedvanliga årsmötesförhandlingar (se protokollet).Årsmötet beslutade att ta bort kontaktmannaskapetsom förlorat sin funktion praktiskt och kanske också symboliskt. 
Målsättningen är att fler familjer/gårdar ska vara representerade i styrelsen. 
Styrelsen inbjuder alla familjer och andra engagerade och intresserade medlemmar välkomna att väljas till styrelsen eller att vara med på ett styrelsemöte som adjungerad för att se om det kan vara av intresse framöver. 
Styrelsen uppmanar den som är intresserad att kontakta någon i styrelsen. 
Lennart Marks avgår som ledamot i styrelsen. Årsmötettackade Lennart med en blomma för hansuppskattade, engagerade och fina insats i styrelsen genom åren. 
Vi fick väldigt god hemlagad mat! Därefter fika med goda hembakta kakor. 
Efteråt var det information bland annat om planering och finansiering för bygget av hembygdsgården och om miljökonsekvensbeskrivningen för försvarets planerade antennsystem på Odensholm. 
Vi såg en kort film från Odensholm från början av 1990-talet.Vi hade som vanligt arkivmaterial, kartor och bilder att ta del av.
Vi tackar alla som hjälpt till att ordna detta så bra och trevligt. 
Ylva är en utmärkt kapellmästare vid pianot och vi sjöng de gamla stämningsfulla sångerna tillsammans