Hans Pöhl (1876-08-15 död 1930) är estlandssvenskarnas främsta företrädare och ledare står det i biografin "Hans Pöhl – Estlandssvenskarnas hövding" som utgavs 2010 av Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner (SOV).
Där kan man vidare läsa:
Hans Pöhl ägnade hela sitt liv åt kampen för svenskheten i Estland, den svenska kulturen och det svenska språket.
Under hans ledning grundades en svensk bildningsförening, Svenska Odlingens Vänner, ett tjugotal folkskolor, en svensk folkhögskola, ett svenskspråkigt gymnasium och ett politiskt parti, Svenska Folkförbundet, samt tidskriften Kustbon.

Den första skoltiden spenderade han vid läroverket i Hapsal, Nuckö kommun och senare vidare till fortsatta studier i Oxford och Cambridge.
Han var lärare i både Sverige och Nuckö, senare i Tallinn där han undervisade i engelska.
Han var den estlandssvenska minoritetsbefolkningens representant i den estniska provinsförsamlingen, dels i den konstituerande församlingen och dels i parlamentet.
För närvarande ordförande i den Estnisk-Svenska Utbildningsföreningen, Svenska Förbundet, Lärarförbundet, den Svensk-Finska Församlingens råd i Tallinn samt direktör för Sjömanshemmet i Tallinn.
Se även wikipedia