Bevarandeprojektet för Jesu Kapellruin sommaren 2011

Så har nu den femte sommaren med arbetsresor till Odensholm dragit förbi och vi har kommit en bra bit närmare målet: restaureringen av ruinen av Jesu kapell. 

Vi var ca 20 personer som med vår projektledare Lea Stroh i spetsen som var på Odensholm och arbetade och hade trevligt några dagar i månadsskiftet juni-juli. 

Vädret var som vanligt strålande, vattnet var varmt så vi badade mycket. En natt med åska och regn var det också. Några bodde i Nuckö kommuns informationshus. 

Pojkarna från firman Säästvad Ehituslahendused OÜ har arbetat där under flera veckor, även under vår arbetsvecka, för att göra klart alla murnings- och putsarbeten. Vårt arbetslag har röjt upp en gata med vacker utsikt över ”Kapol-kärre” , "Brus-gatan", samt samlat och transporterat stenmaterial från godkända ställen på ön.

 Stort tack till alla er som lagt ner tid och kraft på detta. Stort tack också till alla er som bidragit och bidrar med penninggåvor till projektet. 

Målet är att kunna ha invigningen nästa sommar 2012, något som vi hoppas kunna förena med övriga hembygdsföreningars och SOV:s aktiviteter.