Här följer en del av informationen som lämnades på årsmötet

Många lamm har fötts nu under våren på Holmen. 
Den skotska höglandsboskapen kommer också att få kalvar. 
Det har byggts staket runt djupa hål och bunkrar som finns på ön. 
Båten Sleipnir, som disponeras av familjen Koppel, har varit på upprustning.

Byalaget vågar inte arrangera någon gemensam resa till ön i sommar. 
Men det går bra att själv förboka båtresa och inkvartering av Rita Koppel. 
Som läget är, nu i maj, ska man vara i samma sällskap (familj) upp till 6 personer, i båten och för att hyra huset i Storhamne. 
De vill inte blanda grupper på båten eller i huset.

Kontaktuppgifter: 
Tel: +372 566 55 777 
E-post: Rita@osmussaar.ee  
Webbplats: www.osmussaar.ee

Militärens planer på Odensholm

Militären planerar ett nytt antennsystem på ön för bevakning. 
De planerar också att ta fram en ny kraftförsörjning till sina planerade anläggningar. 
Det pågår nu en miljökonsekvensbedömning (MKB) om detta. Militären planerar att: 
Lägga en kabel från hamnen till radarn. Bygga ett par nya byggnader och ett elverk i Bien. 
Uppföra två mindre vindkraftverk och en solpanels anläggning i anslutning till vår tomt. 
Uppföra två höga antenner mot havet (26 resp 15 meter) på Kråklundsbackan. 
Bygga ett system bestående av 4 st mindre antenner (4,6 m höga) sydost om Lihlhamne. 
I ett stort område runt antennerna ska de ta ner alla träd som överstiger 4 meter. 
En byggnad ska uppföras öster om Lihlhamne och de planerar en ny vägsträcka.

Vi får hjälp i Estland att bevaka detta och att vidarebefordra våra frågor och synpunkter till berörd myndighet under den tid vi har på oss att göra det. 
Vi har i mars 2021 lämnat frågor och synpunkter som bl a handlar om: 
Regler för vindkraftverk nära bebyggelse. 
Antennsystemen innebär ett stort ingrepp i miljön, de är en fara för migrerande fåglar och avverkningen av träd kan bli omfattande. 
Återställning av landskapet? 
Vilka regler gäller inom ett landskapsskyddsområde?

Här är en sammanfattning av svaren vi fick i april: 
De har uppmärksammat våra frågor och kommentarer. 
Det finns inga fasta avstånd för vindkraftverk från bostadshus, men begränsningar av bullernivån finns. 
Möjligheten att flytta vindkraftverken utanför Bien kan övervägas.
Det nuvarande dieselaggregatet kommer att vara kvar. 
En ornitolog är involverad i MKB-expertgruppen för att bedöma effekterna på fåglar, inklusive migration. 
Om nödvändigt kommer ornitologen ha förslag för att mildra effekterna. 
Skyddsreglerna för landskapsskyddsområdet innebär inga direkta begränsningar för avverkning i antennområdet. 
Bevaringsvärdena  (inkl. Djur-, fågel- och växtarter) står i fokus för MKB. 
Vid planeringen av aktiviteter har anläggningarnas placering fastställts i samarbete med miljöstyrelsen för att minimera den potentiella påverkan på naturen.

Nästa gång vi kan lämna synpunkter är när själva rapporten är klar, i november 2021.
Men det handlar om försvaret och därför kan man antagligen inte göra något åt detta ändå. Men inget är bestämt än.
Om någon vill ha mer information, går det bra att kontakta byalaget. 
Antingen med e-post till infoATodensholm.se eller skicka ett meddelande från hemsidan.

Vid penna Lotta Odmar och Saga Adolfsson