Bevarandeprojektet för Jesu Kapell 2009

Efter sommarens arbeten kan vi nu med glädje se att vi närmar oss målet. Här nedan följer en redogörelse för sommarens arbeten:

Talkodagar med Nuckö kommun
Under sista helgen i maj arrangerade Ülo Kalm från Nuckö kommun talkodagar på Odensholm för att hjälpa till med bevarandeprojektet för Jesu Kapell. Deltagare var företrädare för kommunerna och länsstyrelsen i Läänemaa. Det var stor uppslutning och vädret var strålande. Arbetet leddes av Lea Stroh. Under talkodagarna slutfördes utgrävningen av långhusets insida och utgrävningen av långhusets utsida fortsatte. Röjningsarbeten gjordes på kyrkogården och i backen ned mot Kappolkärre för att få fri sikt mot havet, så som det var förr. Röjning vid Marks´ ria gjordes också. Byalaget tackar deltagarna så mycket för det storartade arbetet!

Byalagets arbetsvecka
Veckan efter den svenska midsommarhelgen var vi en grupp på 16 personer på Odensholm.  Det var deltagare både från byalaget i Sverige och från Estland. Resan till och från ön med Arabella och kapten Jaak Lipp gick utmärkt då det var fint, soligt och ingen nämnvärd sjö. Arbetet leddes av Lea Stroh som också hade med sig sin familj. Vi fick också besök av familjen Luks. Ingvald berättade intressanta historier om hur det var förr och om fyrplatsen. Det fina sommarvädret började denna vecka så regnkläderna behövde aldrig packas upp. Vi kunde också bada i havet! Vi fortsatte utgrävningen av långhusets utsida så att det endast återstår några meter av detta arbete. Röjning av buskar och sly fortsatte i backen ned mot Kappolkärre. Byalagets redskapsbod flyttades med mankraft och rullades på staketstolpar så att den nu står i det nordvästra hörnet av kyrkogården. Vi byggde också upp en del av kyrkogårdsmuren längs den sydvästra och den sydöstra gränsen runt kyrkogården. Muren är uppbyggd till en höjd av strax under en halv meter. Den är byggd av kalksten som kommit fram under utgrävningen av långhuset. För att sedan kunna bygga klart muren måste vi samla kalksten från stränderna, vilket vi ska söka tillstånd för. Murens sträckning uppmättes förra sommaren och ska så mycket som möjligt motsvara den gamla murens sträckning runt kyrkogården. Ett splitternytt torrdass fanns på plats i närheten av kapellruinen och det kom väl till pass. På tisdagen under veckan på ön firade vi även den estniska midsommaren! Dock vågade vi inte tända en eld som brukligt är. Vi sjöng, bollade ”siga” (gris) och hade mycket trevligt. På kvällskvisten fick vi delikata nybakade piroger som Aili Bergström kom med till oss. Några var morgonpigga och steg upp tidigt den sista morgonen för att se soluppgången. En fin soluppgång såg de och de fick också höra fårens förvånade(?) bräkanden när de hälsade solen välkommen även denna dag.

Broschyren om Odensholm som byalaget har framställt finns nu både på svenska och på estniska. Owe Fahlström har specialtillverkat lådor för broschyrerna som vi har satt upp vid affären i Derhamn och vid Kapellet på Odensholm. Vi har också lämnat dem till Aibolands muséum. Vi hoppas kunna informera om Odensholm och väcka intresse för ön på detta sätt.

Skyddstaket till tornet är nu på plats
Veckan efter byalagets arbetsvecka på ön kom den estniska plåtslagarfirman och monterade skyddstaket till tornet. Skyddstaket är särskilt beställt och tillverkat för tornet och det är gjort av rostfri blästrad plåt. En kopia av den gamla tornvimpeln har satts upp med årtalen 2009 och 1768 utskurna. Årtalet 1768 fanns på kapellets gamla tornvimpel som nu finns på Eeesti Rahva Muuseum i Tartu. Byggnadsåren för kapellet var ca 1765-1767.  Kyrkklockan, som ursprungligen skänktes 1994 av pastoratet i Öregrund och Gräsö till klockstapeln, är nu monterad i kapellruinens torn. Klockan bär inskriptionen ” Som en bro över mörka vatten ”.

Svenskdagen
På Svenskdagen i Birkas den 19 juli representerades byalaget av vår ordförande Saga Adolfsson som informerade och svarade på frågor om Odensholm.
 SOV ordnade en utfärd till Odensholm den 18 juli, som en del av 100-årsjubiléet. På utfärden deltog ett tiotal personer. Utresan till ön företogs i tät dimma, och det var inte helt lätt att navigera rätt trots att det nu finns en utprickad led sista delen in i Storhamne. Dimman lättade emellertid och det blev en strålande dag.
Även Rickul-Nuckö hembygdsförening hade ordnat en utfärd till Odensholm veckan innan.

För det fortsatta arbetet med kapellprojektet och för restaureringen av Marks´ ria behövs förstås både pengar och frivilligt arbete. Vi välkomnar fler av byalagets medlemmar att delta i arbetsgruppen för våra projekt. Vill ni lämna bidrag kan de sättas in på Odensholms byalags Bankgironr 281-2006. Ange på inbetalningen att den avser Fonden för Jesu kapell eller för Marks´ ria. Den som har frågor om projektet och arbetet med kapellruinen är välkommen att kontakta byalaget på e-post: info@odensholm.se

 För byalagets arbetsgrupp Lotta Odmar