År 2017 påbörjades planeringen kring holmbogården

Den stora frågan just nu är kring finansiering av Holmbogården
Många ansökningar till olika fonder görs med varierande resultat och ett stort tack till alla som bidragit i form av inköp av symboliska stockar. Se ritningar på Holmbogården och rapport kring arbetet

news_img_20200326_110932 Bienplan.jpg