Välkomna på årmötet 2024 den 23 mars kl 11.00

 Österledskyrkan i Uppsala, på Regins väg 1 i Gamla Uppsala. 

Dags att betala in medlemsavgiften för år 2024
Medlemsavgiften till Odensholms byalag för 2024 är 150 kr/person. Avgiften är högst 400 Kr per familj som är bosatta på samma adress. Betalas till Odensholms byalags Bankgiro nr 281-2006, Uppge namn, adress och gärna e-postadress när ni betalar in medlemsavgiften. Medlemsavgiften kan betalas in snarast men allra senast den 31 mars 2024.

Prenumerera på SOV:s nyhetsbrev
Det går bra att prenumerera på nyhetsbrevet även om man inte är medlem i SOV.


Årsredovisningar 2023

Fonden för Odensholms Kulturarv 2023