Välkomna på årmötet 2022 den 26 mars kl 11.00

 


 Österledskyrkan i Uppsala, på Regins väg 1 i Gamla Uppsala. 

Välkomna! till årsmötet för 2022 lördagen den 26 mars kl 11.00
Vi planerar för ett årsmöte där vi träffas tillsammans i Österledskyrkan i Gamla Uppsala, under förutsättning att pandemiläget inte hindrar detta. Vi kommer att ha årsmötesförhandlingar, informera om byggprojektet för hembygdsgården och om annat. Det blir musik, sång, god mat, kaffe och kaka och det är ett fint tillfälle att träffa vänner och släktingar. Vi ser fram emot årsmötet!  Årsmöteskallelse kommer.

Dags att betala in medlemsavgiften för år 2022
Medlemsavgiften till Odensholms byalag för 2022 är 150 kr/person. Avgiften är högst 400 Kr per familj som är bosatta på samma adress. Betalas till Odensholms byalags Bankgiro nr 281-2006, Uppge namn, adress och gärna e-postadress när ni betalar in medlemsavgiften. Medlemsavgiften kan betalas in snarast men allra senast den 31 mars 2022.

Odensholm och hembygdsgården
Rita berättar att det har varit besvärligt på grund av pandemin, men det var ändå många besökande på Holmen i somras. 
Kristin har flyttat till Dagö. Rita och Erwin planerar att bo kvar i huset vid fyren. 
Det blir ingen ändring av tomtgränser. Det innebär att timmerhuset är kvar på vår tomt. Det är lite ruttet och det är ett svartbygge, men kommunen har tidigare sagt att de kan skriva in det som legalt. Vi kan ev. ha det kvar som förråd under byggtiden och riva det senare. 
Det är oklart när pråmen som skulle byggas för Odensholm och Rågöarna blir klar. Vår arkitekt Sirje Hammerberg ska nu ”skriva in” ritningarna och andra uppgifter i kommunens register för bygglovet. 
Det ska vara klart senast vid årsskiftet. Styrelsens har beslutat att målet för byggprojektet nästa sommar är att påbörja eller slutföra husgrunden. 
Styrelsen bedömer att vi har tillräcklig finansiering för detta. 
Vi söker en projektledare i Estland för vårt byggprojekt.

Militärens planer
I dagarna fick vi ett brev från myndigheten för Konsumentskydd och teknisk tillsyn i Estland (TTJA) att antennsystemet ”måste” byggas på Odensholm. 
De hade värderat 10 platser och endast Odensholm passade. Men då Odensholm, förutom att det är ett landskapsskyddsreservat, ingår i ett Natura 2000 skyddsområde måste Miljökonsekvensutredningen (MKB) föreslå olika kompensationsåtgärder för skador som drabbar Natura 2000 området. 
MKB förlängs nu till november 2022. Den estniska regeringen måste besluta om ”undantag för Natura 2000” och de måste också meddela detta till Europeiska kommissionen. 
Vi ska försöka påverka i frågan då vi önskar att militärens planer inte verkställs och att ön nu förblir orörd.

Boken om Odensholm
I maj sände vi in det färdiga bokmanuset till den Estlandssvenska Kulturförvaltningen. 
Vi har också sänt in bilder, foton och kartor. Boken kommer att bli tvåspråkig och har nu börjat översättas till estniska av översättare Matthias Bolliger och redaktör Piret Malv. 
De beräknar att vara klara under första kvartalet 2022. Enligt Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning ska boken kunna tryckas våren 2022.

Prenumerera på SOV:s nyhetsbrev
Det går bra att prenumerera på nyhetsbrevet även om man inte är medlem i SOV.

Fonden för Odensholms Kulturarv

Årsredovisning 2021

Resultaträkning
Intäkter           Kronor
Gåvor från medlemmar   66 200,00 kr
Summa intäkter   66 200,00 kr

Utgifter
Gåva till byalagets estländska gren                      321,41 kr
Bidrag till Est.Sv. Kulturförv. för språkprojekt     2 054,08 kr
Bankkostnader                                             6,00 kr
Summa utgifter                                       2 381,49 kr
Årets överskott                                             63 818,51 kr

Balansräkning
Tillgångar
Roslagens sparbank 403 413,58 kr
Summa tillgångar 403 413,58 kr

Skulder/Eget kapital
Ingående kapital                 339 595,07 kr
Årets överskott                       63 818,49 kr
Summa skulder/eg. kap. 403 413,58 kr

Uppsala den 4 februari 2022

Odensholms byalag

Årsredovisning 2021
Resultaträkning
Intäkter                            Kronor
Medlemsavgifter                   10 850,00 kr
Summa intäkter                    10 850,00 kr

Utgifter
Bankkostnader                        250,00 kr
Summa utgifter                       250,00 kr
Årets överskott                   10 600,00 kr

Balansräkning
Tillgångar
Roslagens sparbank                37 923,87 kr
Summa tillgångar                  37 923,87 kr

Skulder/Eget kapital
Ingående eget kapital            27 323,87  kr
Årets överskott                    10 600,00 kr
Summa skulder/eg. kap.        37 923,87 kr

Uppsala den 4 februari 2022

MTÜ Osmussaare Külaühing

Årsredovisning 2021

Resultaträkning
Intäkter                                         Euro
Gåvor från fonden för Odensholms kulturarv    31,75 €
Summa intäkter                                                       31,75 €

Utgifter
Markskatt till estniska skatte- och tullstyrelsen  31,75 €
Summa utgifter                                                          31,75 €
Årets överskott                                                            0,00 €


Balansräkning
Tillgångar
Erkas tomt, Odensholm                       6 602,84 €
Summa tillgångar                               6 602,84 €

Skulder/Eget kapital
Ingående eget kapital                              6 602,84 €
Årets överskott                                                         0,00 €
Summa skulder/eg. kap.                      6 602,84 €

Uppsala den 4 februari 2022

Sjöhistoriska muséet, De små båtarna och den stora flykten.
Läs Mirja Arnshaws doktorsavhandling om de baltiska flyktbåtarna som kom till Sverige.
Ladda ned från databasen DIVA: http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-6320
Mirja Arnshav leder även ett forskningsprojekt vid Sjöhistoriska museet kallat Flyktens materialitet, som studerar de få föremål som de baltiska flyktingarna valde att ta med sig till Sverige. 
De kommer snart att presenteras i en annan bok. Se länk här: https://www.vrak.se/sv/nyheter/sma-flyktbatar-som-minner-om-kriget

Muséet har fått föremål från flykten 1943-1944 som kommer från familjen Erkas på Ormön. Det är en symaskin, en koffert och en spinnrock. 
Dessutom hämtades de sista vrakdelarna från flyktbåten ”Tirpitz”. 
Båten var Axel Westerbloms från Niggors gård som med sin med familj, Julius Brus med familj från Brus Galae och några från Nibondas gård flydde med ”Tirpitz” från Odensholm i den 4 februari 1944 till Sverige via Hangö i Finland. 
Sammanlagt var de 13 personer i båten.
Endast rester av förstäven med babords bog återstod av båten 2020. Båten de flydde med kallades ”Tirpitz”, efter det berömda tyska slagskepp som i augusti 1941 låg i inloppet till Finska viken för att hindra sovjetryska fartyg att fly ut i Östersjön när de ryska trupperna övergav Tallinn. 
Båten byggdes på Odensholm 1935 och blev sedan förstörd, eller avsiktligt förstörd, då Sovjettrupperna lämnade Odensholm i december 1941. 
Axel Westerblom rustade upp båten då de återkom till ön 1942 genom att bland annat plugga igen kulhål från automatvapen och täcka skrovsidorna med plåtar. 
Båten var 7 meter lång, var snipformad och klinkbyggd med 11–12 bord. Den har haft en nästan helt rak förstäv. 
I fören har det funnits en liten ruff, närmast ett stänkskydd. Motorn var en estnisk fotogenmotor av märket Stryk som var placerad i båtens mitt. 
Båten drogs upp på land och övergavs snart efter ankomsten till Ormön.

Sist men inte minst
 Alla medlemmar i Odensholms byalag kan utnyttja rabatten vi har på TallinkSilja
Se länk här: SOV:s Rabattavtal med TallinkSilja – Estlandssvenskarnas kulturförening

Våra anor

Estlandssvenskarnas Kulturförening i Sverige SOV
- Den nya släktdatabasen Våra Anor
Våra Anor innehåller information rörande mer än 50 000 personer från 1700-talet fram till 1950, mer än 5 500 personbilder, register- kort med fotografi, privata bilder och foton från Estniska Riksarkivets passregister 1930–1939. 
Våra Anor kommer finnas tillgänglig för medlemmar i SOV eller någon hembygdsförening knuten till det estlandssvenska kulturområdet. 
Som inloggad har en användare tillgång till sökning av person, familj samt antavlor, ättling-tavlor, släktdiagram och andra funktioner. 
Vill du bli medlem i ”Våra anor” den estlandssvenska släktforskargruppen och få tillgång till släktdatabasen? 
Anmäl dig här:
https://estlandssvenskarna.org/anmaler-mig-till-slaktforskargruppen/

Våra Anor