Välkommen till Odensholms byalags hemsida

Geografiska koordinater  59º18’ nordlig latitud och 23º22’ östlig longitudFoton från sommaren 2019

Information från styrelsen den 7 maj 
- Så som situationen ser ut nu med den pågående coronapandemin, kan byalaget tyvärr inte planera eller arrangera någon sommarresa till Odensholm i sommar. Om läget förbättras kan förstås de som vill och kan åka till Odensholm senare i sommar/höst.
- Vi hoppas att vi kan ha en träff för medlemmarna i höst. Det kan vara en föreläsning/träff om Odensholms historia och släkter.
- Vi arbetar vidare med byggprojektet för hembygdsgården.
- De planerade arkeologiska utgrävningarna som skulle göras på Odensholm på försommaren är också uppskjutna.
Vi önskar alla en trevlig sommar och hoppas att vi ses i höst!  Bästa Hälsningar från styrelsen

Årsmötet den 14 mars 2020

Ett lite annorlunda årsmöte alldeles innan situationen med coronaviruset blev allvarligare här i Sverige. Det var ändå ett bra, trevligt och lugnt möte då vi bara var 24 medlemmar och 3 barn närvarande. Vi brukar annars vara ett 50 tal personer. Vi saknade förstås de äldre släktingar och vänner som inte kunde komma. Det smakade bra med god soppa och tillbehör, surlimpa, fika och hembakta kakor. Tack! alla som hjälpte till så att det blev ett väldigt bra årsmöte.
Läs protokollet och verksamhetsberättelsen här:  Protokoll 2020 o Verksamhetsberättelse 2019
- På årsmötet informerade Lea om byggprojektet för hembygdsgården på Odensholm. Ritningarna är nu i princip klara och eventuella ändringar kan göras under gång. Lea visar hur det kan se ut och redogör för planlösningen. Vi fortsätter förstås att samla in pengar till projektet, från medlemmar genom att "sälja stockar" och genom att söka bidrag från stiftelser och institutioner.
- Styrelsen frågade årsmötet om intresse finns för sommarresa och talko, prel. vecka 30, 19-25 juli.  Styrelsen återkommer med denna fråga.
- Årsmötet 2020 beslutade att medlemsavgiften som tidigare ska vara 150 Kr per år/medlem, men högst 400 Kr per familj som är bosatta på samma adress. Årsmötet beslutade också att medlemsavgiften ska betalas senast den 31 mars för innevarande år. Medlemsavgiften betalas till Odensholms byalags Bankgiro nr 281-2006, Uppge namn, adress och gärna e-postadress när ni betalar in medlemsavgiften.
- Under ledning av Uppsalaprofessorerna Göran Hoppe och Anders Kaliff planeras ett antal arkeologiska utgrävningar på Odensholm en vecka på försommaren 2020. Utgrävningar ska bl a göras på Galsve där man tror att den första bosättningen fanns. Man ska också gräva i Bien på byalagets tomt Erkastomten och vid det gamla hamnläget vid Kapple. Syftet är att fortsätta klarlägga estlandssvenskarnas äldsta historia. Förhoppningen är dels att kunna genomföra ett antal C14-dateringar, att finna spår av bosättning och andra aktiviteter och vilka former dessa har antagit.

Gårdsritningar I slutet av 1980-talet gjordes ett arbete av Rickul/Nuckö Hembygdsförening med att dokumentera gårdarna i den dåtida Rickuls kommun 1943/44. Se gårdsritningarna med denna länk till Rickul/Nuckös Hembygdsförenings webbsida, där du
kan se alla gårdar på Odensholm: GårdsritningarHolmbogården, ska bli Odensholms byalags hembygdsgård på Odensholm
Se prel. skiss av hembygdsgården från sydost nedan, av arkitekt Sirje Hammerberg. Och läs mer om Holmbogården

Köp en stock till Holmbogården! Var med och bli delaktig och bidra till finansieringen genom att symboliskt köpa en stock, i ditt eget eller någon annans namn. Gör detta genom att sätta in 1000 kr på Odensholms byalags bankgirokonto 281-2006 och märk inbetalningen "Holmbogården" och namnet på den som ska stå som ägare till stocken. Vi utfärdar då ett ägandebevis med det namn man önskar. Antingen kan man alltså själv stå som ägare eller så kan man ge bort en stock till någon och uppvakta denne med delaktighet i Holmbogården. I det färdiga huset kommer sedan en minnestavla med namnen på dem som bidragit med stockar att sättas upp. Man kan naturligtvis också lämna ett större bidrag till flera stockar och kanske namnge fler personer som ska ha ägandebevis.

Sj
ökartan från Krigsarkivet över Odensholm och kusten från 1706. Se hela kartan här: Odensholm sjökarta 1706 
V
i har också ett intressant sjökort/karta över Storhamne från 1925, se kartan här:  Sjökort/karta Storhamne 1925 
En artikel av Jörgen Hedman från Kustbon 2001 om gårdarna på Odensholm före och efter pesten, se här: Odensholm gardar före o efter pesten, J Hedman

Detalj från
Sjökartan över Odensholm och kusten från 1706           Storhamne 1925                                                                             Gårdarna på Odensholm 1691

 
Jesu Kapell från havet norrifrån 2018

Sommarresan 2019 Vi var 16 vuxna och 3 barn på Odensholm den 29 juli – 1 augusti. Vi hade väldigt fina och trevliga dagar på ön. De första dagarna var vattnet i Storhamne mer än 20 grader sedan blev det kallare, då var det inte så lätt att doppa sig. Fint och soligt på dagarna och kalla, lite blåsiga nätter. Några tältade och några sov i Nuckö kommuns hus.  Vår projektledare för kapellprojektet hjälpte oss att reparera/underhålla putsen på långhusmurarna med hjälp av några från byalaget. Det blev väldigt bra!  En modig man från byalaget skrapade av mossa från skyddstaken vid kapelltornet. Vi tjärade klockstapeln, målade redskapsboden, lagade kapellgårdsmuren, snyggade till kapellgården och minnesstenarna. På vår tomt i Bien kördes med röjsåg och krattades. Lantmätaren var med och mätte upp tomten samt husets ungefärliga placering. På onsdagen hade vi en gemensam lunch vid fyrmästarbostaden, då det kom ut fler personer från byalaget på en dagstur. God soppa med tillbehör och mycket tårta som lagats av fam Koppel. Vi avslutade dagarna med badtunne och bastubad. Sista morgonen var det dimma och Sleipnir kördes i 22 knop snabbt in till Derhamn. Tack! till alla som var med för fina insatser och trevligt sällskap.
Se fler foton här Foton2019


Ägretthägrar i Lihlhamne 2018                                     Norda sia   2018                                                                                  Erkas lada på byalagets tomt 2018

 Fyrmuggar med motiv av Odensholms gamla fyr, Måjaken, har tagits fram av Lennart Marks.
Muggen har ett gammalt foto av Måjaken på ena sidan och på den andra sidan muggen står texten
Osmussaare Odensholm Måjaken, Byggår 1850 och positionen 59º 18,22´ N, 23 º 21,67´ E.
Jättefina muggar som kan diskas i maskin. Kontakta Lennart, på e-post :  .      
om ni önskar beställa
en eller flera muggar. Muggarna kostar 200 Kr per styck, och överskottet går till fonden för
Odensholms kulturarv - till hembygdsgården.

 

Utflykt till Odensholm den 26 juli 2017. Över 40 personer åt lunch vid fyren, Backtimjan.
Talkot 24-27 juli 2017: Byalagets tomt röjs och inventeras, Valpen vid klinten, Utflyktsbesökare vid kapellet och hemfärd med Sleipnir den 27 juli 2017

Odensholms byalag har köpt en tomt på Odensholm - för framtiden!

Erkas tomt i mitten                                               Köpekontraktet undertecknades den 4 oktober 2016 i Hapsal                         Erkas tomt i Bien på Odensholm

Odensholms byalag har köpt en tomt på Odensholm - för framtiden!
Byalaget har länge velat ha en plats på Odensholm för de kommande generationerna och för att vara delaktiga i öns utveckling. Nu kan detta äntligen bli verklighet, tack vare vårt köp av Erkas tomt i Bien. Vi var fyra personer från styrelsen som var med när köpekontraktet undertecknades tisdagen den 4 oktober 2016 hos notarien i Hapsal. Nuckö kommuns kommundirektör Triin Lepp undertecknade kontraktet som säljare och vår ordförande Saga Adolfsson undertecknade kontraktet som köpare för vår estniska del av Odensholms byalag. Enligt kontraktet ska en byggnad vara färdigställd inom fem år. Allt har gått väldigt bra och vi är glada att Nuckö kommun har varit så tillmötesgående i frågan. Vi är även djupt tacksamma för den hjälp vi har fått av Lea Stroh och Göran Hoppe. Byalaget äger efter undertecknandet en tomt på 3962 kvm i Bien på Odensholm. Vi är övertygade om att alla våra medlemmar är glada för att vi har kommit såhär långt och styrelsen tar gärna emot förslag om hur vi går vidare. Redan nästa sommar skulle vi kunna börja röja och inventera tomten. Det känns mycket glädjande att vi nu, tack vare tomtköpet och det kommande husbygget, kan bevara en del av våra förfäders kultur för framtiden och återknyta till våra rötter på Odensholm, men också ha kvar en plats på ön för de kommande generationerna och för att vara delaktiga i öns fortsatta utveckling Läs mer klicka Här 
 

Odensholm, folkskolan

- Sprid Odensholms Facebooksida bland era släktingar och vänner!
Se länk här: Facebook Odensholms byalag

- Inspelningar och samlingar på , USB minne, CD och DVD: Kontakta byalaget vid intresse av dessa, på e-post: info(at)odensholm.se. Lämna gärna ett bidrag till byalagets fortsatta verksamhet.
- Inspelningar på holmbomål.
Byalaget erbjuder inspelningar på CD där Walter Erkas berättar, delvis på holmbomål, om livet på den estlandssvenska ön.
- Samling av bilder, dokument och arkivmaterial:
Byalaget har också sammanställt och uppdaterat
en USB minne som innehåller en samling av gamla fotografier, nutida fotografier, foton av föremål från evakueringen, kyrkoböcker 1782-1930, ritningar, teckningar, kartor, arkivmaterial, historiksammanställningar med mera.
- Hildas minnesalbum, som byalaget har sparat på CD, är ett litet album med verser som Hilda Erkas har haft. Det är en del religiösa verser, men även andra, skrivna med omsorg av olika personer från Odensholm. De är noggrant undertecknade med datum, daterade mellan 1917 och 1920.
Hilda Erkas, föddes 1895 på Odensholm. Hon kom till Sverige 1943, med sin bror Voldemar och hon levde tillsammans med hans familj, på Ormön i Öregrunds skärgård. Det sas att hennes fästman var Axel Stavas, som också var född 1895 och som drunknade i en olycka utanför Odensholm 1921. Sedan förblev Hilda ogift fram till början av 1960-talet då hon flyttade till Småland och gifte sig med Julius Brus f.1891 som var änkeman. Julius dog 1976 och Hilda 1977. Ur Hildas minnesbok nedan:


Utflykten till Ormön i Roslagen 23 augusti 2015
Odensholms byalag och familjen Erkas arrangerade en utflykt till Ormön i Roslagen den 23 augusti med anledning av minnesåret då det var 70 år sedan flykten från Estland. Ormön ligger i norra Roslagen, strax söder om Gräsö. På Ormön var flera Odensholmsfamiljer bosatta under sin första tid i Sverige. Av de sju familjerna från Odensholm, Brus, Greis, Erkas, Marks, Nibondas, Niggors och Stavas, var det medlemmar från sex av familjerna som bodde på Ormön. Utflykten startade med båten Sunnan Express från Herräng redan kl 08.00 på morgonen. Efter en kort promenad till familjen Erkas gård, samlades vi på logen. Vi var drygt 60 personer närvarande, och det var en mycket uppskattad utflykt! Vi delade ut ett häfte som bland annat innehöll flyktberättelser och förteckningar över befolkningen på ön 1943-44 och vilka båtlag de flydde med. Av deltagarna på utflykten var det 13 personer med som hade bott som barn på Ormön. Saga Adolfsson berättade om Ormön och personer som bott på ön berättar för oss och frågor besvaras. Det var intressant och rörande att få en inblick i hur det var när de levde så många familjer tillsammans, och höra berättas om olika kuriositeter som det var delade meningar om……Läs mer om utflykten KlickaHär och se fler foton Klicka Här
  
Flyktbåten                                                                       Lunch i solen på Erkas gård                                            Hemfärd med Sunnan Express

 
Konserveringen av Jesu Kapell är nu klar!  Högtidlighållandet för den avslutade konserveringen av Jesu Kapell hölls söndagen den 5 augusti 2012 i strålande sol. Projektet har pågått under åren 2006-2012. Vi är glada och stolta att vi har genomfört restaureringen av Jesu Kapell. Vår projektledare Lea Täheväli Stroh har med sin stora kunskap, entusiasm och alltid positiva inställning lagt ner mycket arbete under åren som möjliggjort att restaureringen blivit så lyckad. En orsak till att vi har restaurerat kapellruinen är att vi vill bevara en del av våra förfäders kultur för framtiden och återknyta till våra rötter på Odensholm. Våra släkter har bott på Odensholm i många hundra år, vi vill också i fortsättningen ha kvar en plats på ön för de kommande generationerna och vara delaktiga i Odensholms utveckling. Odensholms gamla invånare, deras ättlingar och närstående, har på olika sätt präglats av kulturen som fanns på Odensholm. Nu är kapellruinen konserverad, men det som gjorts måste ändå vårdas och underhållas framöver. Muren runt kyrkogården ska byggas klart, kyrkogården ordnas och ytterligare buskage tas bort. Vi var över 100 personer som deltog i högtidlighållandet och besökte ön denna dag. Det var många medlemmar i byalaget från Sverige som deltog och också personer från Estland. Byalaget hade ordnat båtresor från Derhamn, med båtarna Arabella och Sleipnir. Runöjalan kom från Hapsal. Båtresan ut till ön gick bra, dock med lite sjö. Till eftermiddagens återresor lade sig sjön och havet låg nästan blankt. Runöjalan hade hissat sina segel vid återresan och seglade stolt ut på havet. Tacksägelsegudstjänst hölls av prästerna Fredrik Linder från Sverige och Kaisa Kirikal från Estland. Det var tal och presentationer på svenska och estniska av bland andra: Annika Kapp, kommunordförande, Saga Adolfsson, ordförande i Byalaget, Lea Täheväli Stroh, projektledare för konserveringen, Ülo Kalm, chef för Aibolands museum och ledamot av Nuckö kommunfullmäktige. Saga Adolfsson mottog ett förtjänsttecken från Nuckö kommun för genomförandet av konserveringen av Jesu Kapell. Vi sjöng psalmer och estlandssvenska sånger under ledning av Bertil Adolfsson. Jüri och Taavi från restaureringsfirman Säästvad Ehituslahendused OÜ spelade gitarr och sjöng ett par vackra estniska folksånger. De som besökte ön hann  med att promenera på ön innan hemresan, och också ta ett dopp i havet där vattentemperaturen var ca 18 grader. Både TV och tidningar från Estland var med, och det visades reportage på estnisk TV redan samma kväll. Läs om projektet Klicka Här.

Tidigare nyheter, klicka härOdensholm 18-20 juli 2016

Juli 2015

Kärrsnäppor på Sånna sia juli 2015

Juli 2014:Tre veckors kalv av Skotsk Höglandsboskap, Kapellet med nybyggd kyrkogårdsmur,                        Fårspår i sanden  i Storhamne

- Gamla foton från Eesti Filmiarhiiv, stämningsfyllda foton från 1930-talets Odensholm, se alla foton Klicka Här 

Fiske på Odensholm 1937, foto EFA.0-130632,                 Jesu kapell 1932,  EFA.1-8814      Nibondas Rigårdn 1932, EFA.1-8818
 
Foton från sommaren 2013

Foton från högtidlighållandet för den avslutade konserveringen av Jesu Kapell  söndagen den 5 augusti 2012. Från vänster: 1.Prästerna Kaisa Kirikal från Estland och Fredrik Linder från Sverige. 
2.Svenska segelbåtarna Q-RA och Jennifer
² , Odensholmsbornas båt Sleipnir och Runöjalan i Storhamne. 3. Festpubliken i det konserverade Jesu Kapell.

fr vänster: 1. Norda Sia,  2. Projektledare Lea Täheväli Stroh och byalagets ordförande Saga Adolfsson. 3.Ett hundratal personer, både från Sverige och från Estland var på Odensholm den 5 augusti.    

Foton  från veckan före midsommar  2012: Från vänster: 1.Plantering av gul fetknopp, 2. Mörkbukig Prutgås,   3. Får vid Västlekreken                       
     
  Jesu Kapell 1939 , foto Eesti Rahva Muuseum i Tartu. Torskfiskebåtarna i hamnen 1926, foto från SOV:s bildarkiv. Måjaken (fyren) 1927, foto ERM, Tartu.

Segelsystem för ”kilo-båt” från Odensholm, Nordiska Muséet E.U.40023.  Detalj , Bien, fr karta över Odensholm, Eesti Ajalooarhiiv EAA.3724.4.695.   Klinten juli 2010 .
 
S
ommaren 2009: Måsar flyger över Älodappen .           Den nya tornvimpeln på kapellets skyddstak.       Det nya Infohuset och bryggan i Storhamne, foto Ülo Kalm.
     
      
 Föremål från Eesti Rahva Muuseum i Tartu: Nötteskor, Skåp fr Marks trol. byggt av vrakgods och Sälharpun av äldre modell. Foton från ERM

”Flat som en bricka ligger holmen och tycks flyta på vågorna med sitt fyrtorn längst norröver och ungefär på mitten det lilla bländvita kapellet med sin nålvassa spira……. En ensam mångstammig rönn, mer en buske än ett träd, står invid Kapellet och säges jämte detta utgöra ett viktigt sjömärke. ” Ur Sven Danells bok Guldstrand. 


År 1905 seglade Anders Zorn, Albert Engström och den finske målaren Axel Gallén till Finland och Estland i Anders Zorns berömda kutter Mejt. Besöket på Odensholm, som gjorde starkt intryck på Anders Zorn, finns beskrivet i Albert Engströms bok ” Mitt liv och leverne” och i en separat artikel som publicerades i tidningen Strix. I boken skildras inseglingen till Odensholm, där kapellets betydelse som sjömärke beskrivs : ” I går kommo vi hit i den börjande skymningen. Under långa timmar av stiltje hade vi sett den lilla öns kapell och fyrtorn hägra i vår kurs från Baltischport , där barbarer i gendarmuniform sökt göra vårt liv surt…… Alltnog vi närmade oss Odensholm. Ön är skyddad av fästningsverk, byggda av istidens ingenjörer, en ringmur av grund med små kryphål emellan, där inseglingen är hasard, om man inte voro i besittning av de hemliga korten, och det voro vi icke…….Vi hissade lotsflaggan…..Båten lägger till längs Mejt, och lotsen stiger ombord. Hans gång på vårt däck är stolt som en vikings och med sina nakna fötter går han säkert som på sitt eget stuggolv. Lova , falla, lova, falla, och under det han lotsar oss in i hamnen, lär han oss vägen ut därifrån, vårt nästa behov. – Här på stranden ser ni tre stora stenar. Då ni seglar ut skall kapellet vara i linje med den mellersta stenen. Strax till vänster om kapellet står en rönn. Tar ni den rönnen i linje med stenen, så går ni på grund.”

Senast uppdaterad 2020-11-09      Kontakt:  .