Bomärken
De sju gårdarna i Bien hade olika bomärken. Fem av gårdarna delades i slutet av 1800-talet
i en gammal och en ny del, ”ga-lae” och ”ni-lae”. Bomärkena förändrades därefter.
 Bomärken ritade av Albert Engström år 1905:

Och från Helmut Hagars material på Nordiska Muséet, E.U. 40015, berättat av Johannes Erkas: