Odensholm - Arkivmaterial och referenser:

 

Arkivmaterial om Odensholm finns både i Sverige och  i Estland. I Sverige finns det mycket dels på SOFI i Uppsala och på Nordiska muséets arkiv i Stockholm. Man kan komma och läsa, ta del av och även få kopiera arkivmaterial  (mot en viss kostnad).

Här nedan följer adress, telefonnummer och öppettider ( i feb 2008):

 

SOFI: Institutet för språk och folkminnen, Folkminnesavdelningen (FA):

Institutet och dess föregångare har under mer än hundra år dokumenterat folklig kultur i Sverige (och även estlandssvensk kultur) och fortsätter alltjämt. I deras folkminnessamlingar finner du uppteckningar, fotografier och dokumentation kring den estlandssvenska kulturen. Materialet om Odensholm är till en del upptecknat av Tomas Gärdström som var skollärare på ön i slutet av 30-talet.

 

Dialektavdelningen, Folkminnesavdelningen, Fonogramenheten, Kansliet, Namnavdelningen samt Institutets ledning,

Box 135, 751 04 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 19, Arkivcentrum

Tel: 018-65 21 60 Fax: 018-65 21 65 E-post: registrator@sofi.se

Bäst att kontrollera öppettiderna innan du åker dit.

(Expeditionstid ,i feb 2008: Helgfri tisdag - fredag 9.00 - 15.00 klockan 11.15 - 12.30 sker ingen framplockning av arkivmaterial)

 

Nordiska museets arkiv:

Arkivet är öppet för alla och det är kostnadsfritt att besöka forskarsalen och beställa fram volymer. Du behöver inte boka tid i förväg. Grupper på mer än 5 personer måste boka tid i förväg. Förbokade grupper kan endast tas emot utanför de ordinarie öppettiderna.  En del av det estlandssvenska materialet ,som  handlar om Odensholm, är insamlat av Helmut Hagar 1946-49.

 

Besöksadress:Linnégatan 89 C, Stockholm
Telefonnummer:08-519 545 55 E-post: arkivet@nordiskamuseet.se

Bäst att kontrollera öppettiderna innan du åker dit.

(Öppettider , i feb 2008 :Onsdag: kl. 10-19,Torsdag: kl. 10-16,Fredag: kl. 10-16
Ingen framtagning av material kl. 12–13 samt onsdagar efter kl. 18.30.)
Kommunikationer:Buss: 56, 69 eller 76.T-bana: Röd linje till Karlaplan.

 

Förteckning över arkivmaterial och referenser:

 

SOFI: Institutet för språk och folkminnen, Folkminnesavdelningen (FA), Uppsala

 (Fd ULMA )

10034 Thomas Gärdström: Beskrivning av Odensholm med kartskiss, 1936, s. 46-55, 61

10394 Thomas Gärdström: Fågelfångst, fiske, julfirande m. m., 1937, 31 s.

11091 Thomas Gärdström: Magi, 1937, 2 s.

11259 Thomas Gärdström: Renlighet, 1938, 16 s.

11372 Thomas Gärdström: Det dagliga livet. Näringsliv. Personhistoria, 1938, 82 s.

12528 Thomas Gärdström: Ormsö och Odensholm begravning m. m., 1938, s.35-41

17774 Juljus Brus: Byggnader - Brus gård (planritningar i kartpärmen), 1945, 12 s.

21649 Julius Brus: Familjerna på Odensholm, 1952, 113 s.

22387 Julius Brus: Ortstraditioner, äldre bebyggelse, 1954, 11 s.

23331 Julius Brus: Lotsning, strandningar m. m., 1956, 24 s; Deltas strandning, 1966, 2 s.

24587 Julius Brus: Fiske och fiskeredskap, 1960, 36 s.

25563 Julius Brus: Odlingsföljden, 1964, 16 s.

26184 Julius Brus: Kartskiss med ortnamn, 1966, 41 s., 5 skisser

25667 Odensholmfoton, Sven Rabe (1926 / 1928) med text av Julius Brus (1964)**

Mycket mer finns

 

NM (Nordiska Museet, Stockholm), Estlandsvenskt material:

E.U.29226 Julius Brus: Vinterfiske, 8 s.

E.U.36224 Fiske och fiskehandel, 59 s.*

E.U.36225 Årets fester och märkelsedagar, 20 s.*

E.U.37559 Adam Schönberg: Sägner om svenska kungar, 10 s.

E.U.40015 Allmänt om Odinsholm. Gårdar och bostadsskick, 30 s., 6 bl.*

E.U.40016 Byn och gårdarna på Odinsholm, 23 s.; komplettering 23 s.*

E.U.40017 Topografi: terrängförhållanden, åkrar, ängar, 20 s.*

E.U.40018 Ägoförhållanden, 9 s.*

E.U.40020 Sädd, 10 s.*

E.U.40023 Båtar, 35 s., 8 bl.*

E.U.42094 Husbygge, 11s.*

E.U.43120 Byorganisation och gemensamma arbeten, 5 s.*

E.U.43121 Mathushållning, 35 s.*

E.U.43123 Boskapsskötsel, 18 s.*

E.U.43129 Bondeseglation och handelsresor, 6 s.*

E.U.43130 Samhällsskick och familjeförhållanden, 16 s.*

E.U.47399 Estland Odinsholm, 6 bl., 32 foton*

Mycket mer finns.

 

ERA (Eesti Riigiarhiiv, Tallinn):

F62 N22 S13114-13115 Boniteerimise andmed: Läänemaa, Riguldi, Uuemôisa, 1928

F62 N42 S438 Maaüksuste nimekiri: Läänemaa, Riguldi, Uuemôisa, 1931 / 1938, kaust nr.139

F1091 N1 S1813 Osmussaare tuletorni maa-ala kohta käiv kirjavahetus ja omandus

F1091 N2 S289 Osmussaare päästejaam ja tuletorn 1920-28

F 1831 N1 S1772 Statistilised tabelid kalatoodangu kohta 1927-29

F1831 N1 S1774 Kalanduse statistika kokkuvôtted 1928

F1831 N1 S2123 Kalanduse kokkuvôttelehed 1932

F1831 N1 S2840 Maalehed 1939.a. Riguldi vald, ljsk.II, Osmussaar, nr. 164

F1831 N1 S3720 Talundilehed 1939.a. Riguldi vald, ljsk.II, Osmussaar, nr. 140-52

F1831 N1 S4065 Kalanduslehed 1939.a. Riguldi, Ruhnu, Osmussaar, nr. 29-43, 46

F2042 N1 Sc18s Eesti kaart 1:50 000: Osmussaare 1936

F2042 N1 Sc620s Eestimaa üheverstaline kaart: Haapsalu 1900

F2042 N1 Sc1309s Mercatori kaart Suurupist Osmussaare ja Paldiskini 1851

F2382 N1 S6 Kirjavahetus Lääne Maavalitsuse Haridusosakonnaga ôppetöö korraldamise asjus 04.01.-04.11.1920

F2382 N1 S12 Elanike nimekirjad 1921-1927

F2382 N1 S70 Kinnisvarade maksude arveraamat (03.1927- 04.1932), lk.9,30,50,85,99

F2382 N1 S118 Vallaelanike nimekiri 1932-1940

F2382 N1 S129 Kinnisvaramaksude arveraamat (15.08.1933 - 1.04.1936), lk.12,26,40

F2382 N1 S151 Kinnisvaramaksude arveraamat (1.04.1936 - 31.03.1939), lk.14,30,44

F2382 N1 S155 Kirjavahetus Lääne Maavalitsuse Haridusosakonnaga ôppetöö korraldamise küsimustes; ôpilaste nimekiri. 20.03.1937 - 26.01.1938

F2382 N1 S180 Paadiomanike nimekiri 22.07.1939 - 27.03.1940

F2382 N2 S87 ... 1941.a. juulis mobiliseeritute nimekirjad

 

 ERAA (Eesti Ajalooarhiiv, Tartu):

F1864 N2 S IV-10 Revision 1782: Hapsal und Nuckoe, Neuenhoff, I.Osmussaar, s.15-6

F1864 N2 S V-65 Revision 1795: Freie Schwedische Bauern auf das Insel Odinsholm, s. 225-7

F1864 N2 S VII-156 Revision 1816: Insel Odinsholm, s. 27-9

F1864 N2 S VIII-165 Revision 1834: Insel Odinholm, s. 67-9

F1864 N2 S IX-168 Revision 1850: Insel Odinholm, s. 72-5

F1864 N2 S X-343. Revisionsliste 1857:  Insel Odinsholm, s.100p-3

F3169 N1 Noarootsi koguduse kirikuraamatud 1680-1893

F3724 N1 S75 Grundbuch der Estländischen Lander-Steuer-Commission, Insular Wiek, Roethel, Neuenhoff, Insel Odinsholm, s. 47-53

F3724 N4 S695 Osmussaare üldplaan 1894 / 1911, 1:4200

 

ERM (Eesti Rahva Muuseum, Tartu):

F893 E. Koerni pildistused Osmussaarelt 1940

F907 F.Linnuse pildistused Osmussaarelt 1940

F1394: 334-347; 588-594 G.Vilbaste Osmussaare fotod 1927 / 1933 / 1939

F1523: 2118-21; 2320, 1; 2358, 9; 2741-50 G.VilbasteOsmussaare fotod 1927 / 1933

 

 

Bibliography:

Aman, V.,1992: Odensholm. I: En bok om Estlands svenskar, IV. (Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner) Stockholm: Sture Roos, s.293-307, 411 

Blumfeldt, E.,1961: Estlandsvenskarnas historia. I: E.Lagman, red., En bok om Estlands svenskar, I. (Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner) Stockholm: Bröderna Lagerström, s. 63-178

Calhoun, C.J.,1980: Community toward a variable conceptualisation for comparative research. Social History, 5 (1), pp.105-29

Cohen, A.P.,1987: Whalsay: symbol, segment and boundary in a Shetland island community, Manchester: Manchester University Press

Cohen, A.P.,1989: The symbolic construction of community. London: Routledge

Conzen, M.P., 1990: Introduction. In: M.P.Conzen (ed.) The making of the American landscape. Boston: Unwin Hyman

Duncan, J.S., 1978: The social construction of unreality: an interactionist approach to the tourist's cognition of environment. In: D.Ley & M.Samuels (eds) Humanistic geography, Chicago: Maaroufa, pp.269-82

Eichwald, J.K.E., 1840: Silurian shifts in Estonia. Sankt Peterburg (in Russian)

Eklund, O.,1936: Odinsholm. Intryck från ett sommarbesök. Terra, 48 (1): 11-20

End, A., 1939: Osmussaarest kalanduslikul taustal. Eesti Kalandus, 12: reprinted in Eesti Kalanduse minevikust II. Stockholm: Eesti Kalurite Koondis, lk.87-8

End, A., 1983: Tursk kalakeskuse alustajana. Eesti Kalanduse minevikust I. Stockholm: Eesti Kalurite Koondis, lk.361-4

ENE, V:533. Tallinn: Valgus

Engström, A., 1953: Odensholm. I: Mitt liv och leverne. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, s.119-30

Habermann, H., Kant, E., Luha, A., Tammekann, E., Kruus, H., (toim), 1938: Läänemaa,  Koguteos "Eesti" VIII. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, lk.10-2, 63, 65, 110, 174-7

Johansen, P., 1952: Nordische Mission, Revals Gründung und Schwedensiedlung in Estland. Reval, Kopenhagen

Kähr, K., Naaber, V., (koost.), 1990: Eestimaa 1725-26.a. adramaarevisjon. Läänemaa. Allikpublikatsioon. Tallinn: Olion, lk.133-4

Lagman, E., 1955: Odensholm: en ortnamnsundersökning. Annales Societatis Litterarum Estonicae in Suecia, II,  Lund, s. 88-97

Lagman, E., 1964: Ortnamn och terrängord i Estlands svenskbygd. I: E.Lagman, red., En bok om Estlands svenskar, II (Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner) Stockholm: Caslon Press

Luige, A., 1982: Eesti tuletornid. Fakte ja meenutusi. Tallinn: Eesti Raamat

Nyman, E., 1965: På Odensholm. Dagboksanteckningar av klockare Johan Nymann.  Kustbon 4:

Pôlma, L., 1984: E.Eichwald ja Osmussaar. Eesti Loodus, 11:742-4

Russwurm, C., 1855: Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Ehstlands und auf Runö, I-II, Reval

Smith, J., 1988: Constructing local knowledge: the analysis of self in everyday life. In: J.Eyles & D.M.Smith (eds) Qualitative methods in human geography, Oxford: Polity

Stock, B., 1990: Listening for the text: on the uses of the past, Baltimore: John Hopkins University Press

Tammekann, A., 1961: Estlandssvenskarnas bosättningsområde. I: E.Lagman, red., En bok om Estlands svenskar, I. (Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner) Stockholm: Bröderna Lagerström, s. 9-62

Öpik, A., 1927: Die Inseln Odensholm und Rogö. Ein Beitrag zur Geologie von NW-Estland. Acta et Commentationes Universitas Tartuensis, A XII: 2, Tartu

 

 

* documents collected by Helmut Hagar in 1946-49