Midsommar på Odensholm , eld, ägg, öl och dans!

Avskrift ur dokument från Nordiska muséets arkiv, Årets fester och märkesdagar - E.U.36225. Upptecknat av Helmut Hagar. Sagesmännen var holmborna Johannes Erkas f.1882, Nikolai Greis f.1875, Hulda Marks f. 1877 och Johanna Krusman f.1871.

Midsommar, mitsomar.
Angående midsommarfirandet har en märkvärdig förskjutning ägt rum under ett par generationers tid. Under mina äldsta sagesmäns ungdomstid (Nik. Greis) hade midsommarfirande en så att säga mer underordnad betydelse, medan det på senare tiden antog allt större proportioner. Och detta framförallt ur ungdomsklassens synpunkt på Holmen. För att döma förändringen rätt, måste påpekas, att ynglingalaget, ojg-lae, förr hade tyngdpunkten av sina årsfestligheter koncentrerad på Sant-Martenkvällen, jfr nedanför. Före Martini samlade byns stor-pojkar malt, bryggde, tågade förklädda genom byn och höllo kalas sedan på någon gård. Allt detta var slut och försvunnen vid den tiden, då en av mina yngsta sagesmän, Valter Erkas, 26 år, började delta i byns fester. Ynglingalaget hade nu överflyttat sin viktigaste fest för året på midsommarafton. Omläggningen torde ha skett strax efter första världskriget eller snarare under krigets sista skede. Janne Brus f.1896, har som stor-pojk ännu varit med om Martenfirandet, Axel Marks f. 1904, däremot inte längre. Förändringen måste sättas i samband med byggandet av Holmens första dansbana, dans-golv, som utfördes av på Holmen stationerade tyska soldater våren 1918. Dansbanan uppsattes först vid borgjas-sve-hone och överflyttades sedan till ble-flet-hone. Även midsommarelden flyttades nu över dit, förr kommo andra och mera tillfälliga platser i fråga. Nedanför lämnar jag två korta beskrivningar över midsommarfirandet från skilda tidsavsnitt.

Äldre skede. (Nikolai Greis). På kvällen före mitsomar-daen, på mitsomar-aftas koilde, brändes mitsomar-aildin. Olika platser kunde komma i fråga antingen på västor valn eller på estor valln, t.ex. på sveana vid hläk-le. Man rev upp enbuskar och reste en hög. Några gamla båtar som t.ex. i Rickultrakten har aldrig bränts här. Högen tändes efter solens nedgång vi kl. 10-tiden. Nästan hela byn samlades, det var dock mera sällan, att de riktigt gamla gingo. Det blev dans. Det förekom att småpojkarna sprungo genom röken: rän gärm raiken. Inga vidare seder kan sagesmannen komma med.
Nyare skede. (Valter Erkas, 26 år gammal). Hela midsommarfirandet gick i regi av ynglingalaget, ojg-lae. På morgonen före midsommardagen tog stor-pojka häst och vagn och röjde upp en massa enbuskar som de körde ihop till dans-golve vid ble-fletana. Där restes midsommarstacken, ”en jävla stor hög”. Före midsommar hade stor-pojka samlat malt sinsemellan, var och en var skyldig och lämna kilmet. Och sedan bryggde de på någon gård, i år t.ex. hos Marks, nästa år hos Brus o.s.v. Men Holmens smo-pojkar satt inte heller sysslolösa före midsommaren. Småpojkarna samlade vilda fågelägg som de sedan sålde till stor-pojka för midsommarkalaset. Äggsamlandet började redan ett par veckor före midsommaren. Detta var ett farligt jobb, ty särskilt skolläraren var på sin vakt och satte ivrigt efter pojkarna. För att förebygga riskerna var man vanligen ute om nätterna. Man slog sig därvid ihop i små-grupper på 3-4 pojkar. (Trots detta, att äggsamlandet måste anses vara urgammal näringsgren på Holmen…)
Äggen skulle omsorgsfullt gömmas för stor-pojka, man grävde vanligen ner dem i jorden. Trots detta hände det, att storpojkarna fick nys om gömställena och då var äggen så gott som förlorade. Om allt däremot förlöpte väl och lyckligt, blev det ägghandel mellan stor-pojka och smo-pojka.  Varje äggsort hade sitt fastsatta pris. Det var fråga om byteshandel: som betalningsmedel förekom karameller eller också hemstoppade cigaretter, papiroser, ”av dålig tobak, 30 cent paket”. För svärtägg (svärtor = svestsar) fick man 4 karameller eller 4 cigaretter. (svestsana bo när en-buska ruk). För skreks-eg (skreks = skrake) 3 karameller eller 3 cigaretter. För od-eg (ejder) 5-6 karameller eller cigaretter; ejderägg voro mycket sällsynta på Holmen. För gres-ands-eger (gräsänder kallades också kär-henar) fick man endast 2 karameller eller 2 cigaretter. Dessa ägg voro så billiga därför, att man alltid fick 15-16 stycken på en gång. Varje lihl-pojk hade sin kund bland stor-pojka som man var riktigt god vän med. Det framgår av kapitlet ”Ynglingalaget och åldersklassen” att hela ungdomen på Holmen vid den tiden var indelad i tre klasser. Mellan stor-pojka och smo-pojka stod ”mellanklassen” som emellertid icke hade något särskilt namn. Även denna mellanklass hade sina ägg som de sålde till storpojkarna. Det hände dessutom, att ungdomarna från mellanklassen verkade som mellanhänder: köpt upp billigare av småpojkar och sålde vidare med vinst. – Ägghandel tog sin början redan några dagar före midsommar. Det var dock på själva midsommarafton då man sålde de flesta äggen.
På midsommarafton vid klockan 3-tiden, ölet var redan färdigt då, började storpojkarna ”dricka och rama för jäkligt på någon gård”. Så vid 6-tiden drog de ner till dans-golve och tog ölankaren med sig i kärran. Kärran fick småpojkarna draga. ”Och sedan kom flickorna, och sedan kom en med dragspel på magen. Och sedan gick det med dans och spel hela natten. Av ölet fick man inte smaka så mycket, för det skulle räcka hela midsommardagen.” Äggen kokades en del redan mitsomas-koilde. Resten kokades och stektes dock först tidigt på midsommardagen, då de lämnade festplatsen tillsammans med flickorna vid klockan 5-tiden på morgonen och samlades på någon gård. – Småpojkarna fingo vara med på festen så länge midsommarelden brann. Sedan måste de ovillkorligen hem. Men redan detta var mycket nog. Under vanliga förhållandena vågade smo-pojkana aldrig visa sig i närheten av dansbanan, stenarna började flyga ur storpojkarnas nävar redan då man var på hundra meters avstånd. Men ”vid midsommaren slappnade liksom alla regler.”


Eesti Rahva Muuseum, Tartu: Bilder på ölstånkor från Odensholm, från föremålsförteckning A 493 - insamlade föremål i juni 1940.

 

     A493:54 Osmussaar13/1543            A493:53 Osmuussaar13/1557                   A493:55 Osmussaar 13/1560