Kom till Odensholm och hjälp till sommaren 2008 !

Brus, Erkas, Greis, Marks, Nibondas, Nigors och Stavas –

vi hoppas att alla släkter från Odensholm vill vara med !

Första veckan i maj påbörjades så arbetet med att konservera kapellruinen. Fem personer från byalaget och fyra man från den estniska restaureringsfirman OÜ Säästvad Ehituslahendused arbetade under ledning av Lea Täheväli Stroh. Pojkarna från restaureringsfirman satte upp byggnadsställningar och lagade övre delen av tornet och den skadade delen av tornmuren. Vi från byalaget hjälpte till med transporter, röjning och matlagning till alla tio personerna under trivsamma och fältmässiga former. Efter den här första veckan är vi mycket nöjda med pojkarnas arbete. Veckan efter midsommar fortsatte arbetet med kapellet . Sju kvinnor och två män fortsatte att gräva fram långhusmuren, påbörjade uppbyggandet av gravgårdsmuren, njöt av blomsterprakt, fåglar och några såg en bäver !

 I slutet av v. 30 kommer några att åka till Odensholm. Fler frivilliga behövs som hjälper till på olika sätt. En liten eller stor arbetsinsats är lika bra. Den som har frågor om arbetsveckorna och vill veta mer kontakta Saga saga.adolfsson@telia.com tel.: 018- 32 43 01  , Lotta  lotta@odmar.se tel.: 08- 711 45 24   eller Christina christina.erkas@hotmail.com  tel: 08-7111463.

 

Målet enligt projektet är att konservera muren, bygga ett skyddstak till tornet och plantera gul fetknopp på långhusmuren. Kyrkogården ska städas och rekonstrueras så mycket som möjligt och en mur av kalksten ska byggas istället för den gamla muren.

 

I sommar ska vi börja med tornet och taket och viss mån även med kyrkogården. Vi måste komma igång så tidigt som möjligt !  Några kommer under vecka 18 att åka till Odensholm för att bl. a rensa marken runt tornet så att putsfirman kan sätta upp byggnadsställningen, hjälpa med tillredning av bruk , transporter, övrig hantlangning, förra årets röjda buskar skall flisas upp, transporteras bort eller ev. brännas under säkra former och ev. röjning runt långhuset och på kyrkogården osv.

De som ska göra takhuven till tornet kommer då att göra mätningar och projektera takkonstruktionen. Samtidigt ska tornets övre del demonteras och muras på nytt. Bruket ska sedan hinna karbonisera innan tornhuven sätts på.

Preliminärt kommer några att åka till Odensholm vecka 26 och prel. i slutet av  vecka 30 då fler frivilliga kommer att behövas.

Det arbete som sedan ska utföras under sommaren är: Samtidigt med takarbetet fogas och lagas murverket på tornet. Det som frivilliga kan hjälpa till med är tillredning av bruk, transporter, övrig hantlangning till murare, röjning och städning runt och i rian, fortsatt röjning på kyrkogården. Om vädret tillåter och arbetena går bra kan vi börja gräva ut långhusets mur och förbereda konserveringen antingen i sommar eller nästa år. Kalkstenar för den nya kyrkogårdsmuren ska transporteras från stranden där vi får tillstånd att plocka.

Vi kan också börja med röjning i och kring Marks´ ria.

Mycket finns att göra för frivilliga krafter.

 

Förra sommaren tältade vi vid hamnen, men i år ska vi försöka att förutom det låna rum av naturreservatet som har hus ute vid fyren. Vi som var med förra året lovar att det blir en storartad upplevelse att delta i arbetet på Odensholm. Bilder och berättelser från förra årets arbetsvecka finns här på hemsidan.

 

Vill ni vara med och hjälpa till eller har frågor kring det, kontakta oss:

 

Saga Adolfsson                    eller        Lotta Odmar               eller  Christina Erkas                             eller      Owe Fahlström

saga.adolfsson@telia.com                        lotta@odmar.se                     christina.erkas@hotmail.com                           oweskog@telia.com

tel.: 018- 32 43 01                              tel.: 08- 711 45 24               tel: 08-7111463                                       tel.: 0176-266224

 

 

 

Nedan,  mer utförlig beskrivning av sommarens arbete:

 

 

 

Konserveringsarbetet på Odensholms kapell sommaren 2008

 

Arbetet med kapellet och kyrkogården började redan förra sommaren när tjugotal entusiaster röjde runt kapellruinen och längre bort på gravningsplatserna. Det var en stor insats och nu är det bara att gå vidare.

 

Målet enligt projektet är att konservera muren, bygga ett skyddstak till tornet och plantera fetknopp på långhusmuren. Kyrkogården ska städas och rekonstrueras så mycket som möjligt och en mur av kalksten ska byggas istället för den gamla muren.

 

I sommar ska vi börja med tornet och taket och viss mån även med kyrkogården.

 

Vecka 18 (28.04-04.05) ska ställningar byggas runt tornet. Innan man börjar med ställningar ska marken runt tornet röjas av rasmassor till slutlig nivå. Sedan kommer en byggnadsingenjör som gör mätningar och sammanställer ett projekt för takkonstruktionen. Samtidigt ska tornets övre del demonteras och muras på nytt.

 

Innan man börjar bygga takkonstruktionen måste det lagade murverkets bruk hinna karbonisera. Det beror lite på vädret men kan ta några veckor.

 

Taket ska täckas med rostfri plåt.

 

Samtidigt med takarbetet fogas och lagas murverket på tornet. Om vädret tillåter och arbetena går bra kan vi börja gräva ut långhusets mur och förbereda konserveringen antingen i sommar eller nästa år.

 

Kalkstenar för den nya kyrkogårdsmuren ska transporteras från stranden där vi får tillstånd att plocka. Muren ska byggas utan bruk. Mitt förslag är att vi inte rekonstruerar den gamla grinden utan utformar öppningen med kalkstenar på ett återhållsamt sätt.

 

På kyrkogården ska de gamla gravplatserna så långt möjligt lokaliseras och kartläggas dock enbart ytligt utan att man går ner i marken. Utformningen av kyrkogården får diskuteras vid ett senare tillfälle.

 

Det vi kommer att behöva frivillig arbetskraft till är