Odensholms byalags årsmöte 2009 

hölls lördagen den 14 mars i Församlingssalen, Sunnersta kyrka, i Uppsala. Det var sedvanliga årsmötesförhandlingar, Valter Erkas berättade om en farlig fisketur 1940, Göran Hoppe berättade om Skydds- och skötselplanen för Odensholm som byalaget fått på remiss. Göran Hoppe och Lea Stroh har bl.a. lämnat underlag för hur kulturarvet ska bevaras på Odensholm, med utgångspunkter kring kulturella och arkeologiska skyddsvärden. Vi såg också på bilder från arbetsveckorna sommaren 2008 och vi såg på bilder på föremål från ERM. Vi åt god mat, sjöng sånger och hade trevligt tillsammans.

 

Här följer

 

Årsmötesprotokoll   :                                                                

 

  

Protokoll fört vid Odensholms byalags årsmöte 2009-03-14

 

Mötet hölls i Sunnersta kyrka, i Uppsala. 42 medlemmar var närvarande.

Parentation över två bortgångna Holmbor hölls före årsmötesförhandlingarna.

Bertil Adolfsson stod för fin musik och sång under årsmötet.

 

1.      Öppnande av årsmötet.

Saga Adolfsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

2.      Val av mötesordförande.

Owe Fahlström valdes till mötesordförande.

 

3.      Val av mötessekreterare.

Annette Brus valdes till mötessekreterare.

 

4.      Val av två justeringsmän.

Mats Adolfsson och Christina Erkas valdes till justeringsmän.

 

5.      Mötets behöriga sammankallande.

Årsmötet beslutade att mötet var behörigt sammankallat.

 

6.      Verksamhetsberättelse och kassarapport.

Saga läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna året.

Alla medlemmar uppmuntras att delta i Byalagets arbetsgrupp. Om man vill vara med kan man skicka ett mail till Saga så får man en kallelse. Saga bjöd också in till en arbetsvecka på Odensholm v 26, då renoveringsarbetet med Jesu kapell fortsätter.
Kassarapport samt Resultat- och balansräkning redogjordes för av Saga.

Inga synpunkter fanns angående verksamhetsberättelsen eller kassarapporten.

 

7.      Revisionsberättelse

Gunnar Ekman har lämnat och godkänt revisionsberättelsen. Inga synpunkter fanns.

 

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade, med stöd av revisionsberättelsen, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

9.      Val för 2009:

Årsmötet beslutade att välja följande som:

Ordförande              Saga Adolfsson                    omval             vald för 1 år

Sekreterare              Annette Brus                        omval             vald för 1 år

Kassör                     Owe Fahlström                    omval             vald för 1 år

Ledamöter/Kontaktmän                 se bilaga 1.

Revisorer                 Gunnar Ekman                     omval             vald för 1 år

Revisorssuppleant    Monika Hagman                  omval             vald för 1 år

 

10.  Fastställande av medlemsavgift för 2009.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska fortsätta att vara 100 Kr per år.

 

11.  Övriga frågor.

Årets sommarresa till Odensholm går v 26 efter midsommar. Båtresan ut till Odensholm arrangeras och bekostas av Byalaget. Deltagarna måste ta med tält, mat, vatten och oömma frilufts- och regnkläder.

 

Nästa möte i Byalagets Arbetsgrupp äger rum 26 april i Sunnersta hos Saga.

 

Göran Hoppe berättade om skötselplanen för Odensholm.

 

Lotta visade bilder och berättade om de olika arbetsresorna som gjorts under 2008.

 

Sedan berättade Lotta även om föremålen från Odensholm som finns på Eesti Rahva Muuseum i Tartu och visade även bilder. Alla som visste något om föremålen fick sedan skriva in det i en förteckning över bilderna, som skickades runt.

 

 12.  Avslutning

Owe förklarade årsmötet avslutat.

 

 Vid protokollet:       

 

 

Annette Brus                                                      Owe Fahlström                   

Mötessekreterare                                                Mötesordförande                                                            

 

 

Justeras:  datum      /       - 2009                          datum      /        -2009        

 

 

 

Mats Adolfsson                                                  Christina Erkas

Justeringsman                                                    Justeringsman 


                                                                                       Bilaga 1

Odensholms byalag
Styrelse och Kontaktmän 2009

GÅRD                       ORDINARIE                                          SUPPLEANTER

BRUS                                 Owe Fahlström                                                Annette Brus
                                            Länna Hammarby 6897                                    Åsvägen 6
                                            761 93  Norrtälje                                                169 53 Solna
                                            0176-266224                                                     08-58012286STAVAS                            Ingvald Luks                                                      Agnes Jansson
                                            Lundhagsvägen 64                                             Lindhemsvägen 37
                                            703 76 Örebro                                                    194 51 Upplands Väsby
                                            019-227500                                                        08-59033198


ERKAS                               Valter Erkas                                                      Lotta Odmar
                                            Jungmansgatan 44                                            Norrgårdsvägen 19
                                            740 71 Öregrund                                               141 38 Huddinge
                                            0173-30669/ 37023 Ormön                            08-7114524


GREIS                                Olof Greis                                                          Ingemar Greis
                                            Torpängen , Irsta                                               Femörsväg. 14 B
                                            725 97 Västerås                                                 613 35 Oxelösund
                                            021-7702521                                                     
0155-977777


MARKS                             Lennart Marks                                                 Klara Svensson
                                            Safirgången 52                                                  St Björnens gata 186
                                            135 49  Tyresö                                                   136 64 Haninge
                                            08-7702521                                                        08-7451555


NIGGORS                        Bengt Westerblom                                        Ingrid Larsson
                                            Sibeliusgången 40                                             Ormön 27
                                            164 76 Kista                                                        740 71 Öregrund
                                            08-7529062                                                        0173-37030


NIBONDAS                      Ivar Brus                                                            Toomas B Voogand
                                            Skolgatan 18                                                       Norrskensbacken 9
                                            740 71 Öregrund                                               146 46 Tullinge
                                            0173-30557                                                        08-7788537